Огласи за работа во осигурувањето

  • Halk insurance барa референт за прием во осигурување
    ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е Друштво за неживотно осигурување кое се стреми кон брз развој и зголемено учество на пазарот на осигурување во Македонија. За тоа да се оствари Халк Осигурување има потреба од: Референт за прием во осигурување во Генерална дирекција […]