Станете дел од програмата за лојалност преку апликацијата Мy SAVA - Bits of insurance

Станете дел од програмата за лојалност преку апликацијата Мy SAVA

Сега е уште поедноставно да бидеме поблиску и на располагање на своите клиенти! Покрај постојните канали на комуникација, лансиравме апликација што дополнително ќе нѐ поврзе со вас и ќе ги олесни процесите на информирање, купување, но и наградување на заемната лојалност.

Мобилната апликација Моја Сава (My Sava), преку Гугл плеј (Google play) е бесплатно достапна за сите андроид-уреди. Преку неа добивате информации за новости, онлајн-продажба, итен повик до нашиот контакт центар, локации на нашите подружници, како и пристап до програмата за лојалност.

Преземете ја бесплатната апликација, регистрирајте се со свој профил и станете привилегиран член на семејството на САВА:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.systems4enterprise.mysava&hl=en

Како и зошто да станете дел од нашата програма за лојалност?

Со која било полиса од САВА осигурување што сте ја купиле во текот на 2017 година, можете да се регистрирате и да станете дел од оваа програма за посебни поволности:

  • со секоја наредна купена полиса каде што сте договорувач, добивате поени во вредност од 2{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} од платената премија, каде што 1 поен вреди 1 денар;
  • собраните бодови ќе ги користите при купување на секоја наредна полиса, во која било подружница на САВА осигурување низ Република Македонија;
  • едноставен преглед на сопствените полиси со датуми кога истекуваат.

Наскоро, програмата за лојалност ќе биде проширена и ќе вклучи голем број партнери кај кои ќе можете да ги користите стекнатите поени. Како регистриран член на My Sava ќе станете привилегиран корисник и на услугите на целата партнерска мрежа.

Сподели ја оваа објава

Коментари

%d bloggers like this: