Македонија осигурување со повисока бруто полисирана премија од 9.5{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} - Bits of insurance

Македонија осигурување со повисока бруто полисирана премија од 9.5{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}

Македонија осигурување во првиот квартал од годинава забележа раст од 9.5 проценти на бруто полисираната премија во споредба со минатата година.

Приходите од вложувања се намалени за 3.500.000 денари, а имаат поголем расход во споредна со минатата година од 5.500.000 денари.

Целиот извештај може да го погледнете на следниот линк.