Совети пред склучувања на животно осигурување - Bits of insurance

Совети пред склучувања на животно осигурување

живот

Неколку совети кои ќе ви бидат од корист пред склучување на животно осигурување:

1.Барајте да Ви се остави доволно време за детално да ги прочитате и потполно разберете условите за осигурување кои се составен дел од договорот на кој потпишувате.
2. Информирајте се за условите за откуп и износите на откупна вредност на полисата , пред да склучите договор за осигурување.
3. Информирајте се за ризиците кои се исклучени од договорот за осигурување ( самоубиство, смрт како последица на учество во воени операции…).

Прочитајте ги најчестите грешки при купување животно осигурување тука.

4. Одберете ја онаа форма на осигурување која одговара на вашите можности и потреби на подолг временски период.
5. Пред потпишување на договорот прашајте се што не разбирате или не Ви е јасно.
6. Побарајте стручна помош од професионално лице, при склучување на договор
7. Одговорете вистинито на прашањата околу здравствената состојба, кој се составен дел од полисата за животно осигурување!