Македонска берза излезе со тромесечен извештај - Bits of insurance

Македонска берза излезе со тромесечен извештај

makedonska-berza

Македонска берза го објави прегледот на финансиските податоци на котираните друштва за периодот 01.01-31.03.2018 година.

Прегледот за првото тримесечие од 2018 година може да го преземете на следниов линк.