Viber комуникација со Croatia - Bits of insurance

Viber комуникација со Croatia

Откако ја објавивме веста за новитетот кој го воведе Уника Србија. Истраживме дали тоа го има и кај нас. Дојдовме до информација дека Croatia осигурување веќе го има воведено тоа и пред нашите соседи. Во продолжение може да ја видити нивната објава.

Запишете го ВИБЕР број во именикот и контактирајте не брзо и лесно. 

  • Пишете ни додека сте на состанок
  • Прашајте не кога сте во странство 
  • Испратете ни слика за проверка на уплати, документација за штети и останати консултации. 

Овозможува брза и лесна услуга дури и кога сте во странство и кога повикот би претставувал вистински трошок за Вас. Конткатирај не додека сте на состанок и итно Ви е потребна информација. Испратете слика за проверка на документација, проверка на извршените уплати итн..

Бројот 071/345-746 Ви е достапен за сите информации, насоки и услуги за полисите за животно осигурување.

Сподели ја оваа објава

Коментари

%d bloggers like this: