{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}title{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sep{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sitename{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}

Грција: Милијарда евра во првиот квартал

На крајот на март годинава, грчкиот осигурителен пазар изнесуваше 999,5 милиони евра, што е зголемување од 3,5 проценти според претходните пазарни бројки објавени од страна на Грчката асоцијација на осигурителни компании (ХАИЦ).

Сегментот на неживотно осигурување е зголемен за 9,3 проценти од минатата година односно се качи на 538,6 милиони евра, поради двоцифрената стапка на раст речиси во сите поткласи, додека заинтерисаноста за осигурување на живот се намали за 2,5 проценти односно падна на 460,9 милиони евра – под влијание на негативната динамика пријавени од страна на политиките поврзани со инвестициски фондови (-24 проценти).

Резултатите на пазарот за првиот квартал во 2018 година објавени од страна на HAIC вклучуваат бројки за 49 осигурителни компании, од кои 19 се активни во осигурувањето на живот (и претставуваат 99,9{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} од вкупните податоци за пазарот на сегменти за 2017 година), а 45 се активни во неживотно осигурување (93,3{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} удел на пазарот).

Можете да пристапите на www.xprimm.com и да го погледнете извештајот.

Сподели ја оваа објава

Коментари

%d bloggers like this: