{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}title{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sep{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sitename{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}

Се продаваат акциите на банките

Во Македонија започнаа да се продаваат акциите на банките, тоа се случи на Стопанска банка Битола и на Комерцијална банка АД Скопје.

banka

Имено во три блока трансакции во вкупна вредност од 17,3 милиони денари денеска на Македонската берза се продадоа 8.557 акции од Стопанска банка Битола. Акциите во две трансакции се продадоа по цена 2.000 денари за акција, додека во една трансакција акциите се продадоа по цена од 2.100 денари за акција.

Исто така во блок трансакција вредна 21,5 милиони денари на Македонската берза се продадоа 4.301 акција од Комерцијална банка АД Скопје. Акциите се продадоа по цена од 5.000 денари за акција.

Која е причината на ваквите продажби останува да видиме.

Сподели ја оваа објава

Коментари

%d bloggers like this: