EIOPA издаде извештај каде што ги детектира неуспесите и пропустите во осигурувањето - Bits of insurance

EIOPA издаде извештај каде што ги детектира неуспесите и пропустите во осигурувањето

EIOPA- европското надзорно тело за осигурување и професионално пензиско осигурување, објави известај со наслов „Неуспеси и пропусти во осигурувањето: Преглед на причините и рано откривање”,  со цел подобрување на работата на осигурителните компаниите кои имале неуспех на некое поле.

Двете најчести причини за неуспеш и пропусти наведени во извештајот се:

  • Недостаток на искуство, вештини или соодветни квалитети кај менаџментот или вработените
  • Несоодветни пропусти или систем со пропусти на коорпоративно водење

Ова е прв извештај кој е насочен кон подобрување на вештините за препознавање и управување со неуспесите на осигурителните компании од страна на надзорно тело. Во извештајот се опфатени 180 компании од осигурителниот сектор кои беа опфатени со финансиската криза и се однесува на период до 1999 до 2016 година.

Погледнете го извештајот. Во првиот дел се дефинира рамката и концептот на неуспеси и пропусите кај осигурителот, во продолжение е даден преглед на стилисирани факти и статистички податоци.

 

EIOPA обајви месечни технички информации

Студија за пазарниот и кредитниот ризик