август 2018 - Bits of insurance

Што кажува анализата за осигурителниот пазар во Македонија?

Агенцијата за супервизија во осигурувањето секоја година на јавноста преку своите анализи им ги доближува бројките на осигурителниот бизнис. Ова […] Повеќе »

Insurtech – спој на осигурување и технологија

Што е “insurtech”? Insuretech означува употреба на технолошки иновации насочени кон создавање на спој помеѓу штедењето и ефикасноста на сегашниот […] Повеќе »

Запознаени сте со осигурување на посеви и плодови?

Секој кој што е во земјоделската индустрија е најчесто запознаен со осигурувањето на посеви и плодови. Но дали оние кои […] Повеќе »

Откриена група Италијанци кои кршеле коски за да добијат оштета

Од италијанската полиција ни доаѓа информацијата дека разоткрила две банди кои кршеле коски на волонтери и потоа оштетата од осигурување […] Повеќе »

Важни информации за сите кои патуваат

Иако сезоната на годиши одмори е при крај, никогаш не е на одмет да се знае зошто е битно да […] Повеќе »

Што е данок на промет?

Данок на промет е данок со којшто ce оданочуваат голем број производи и услуги и ce наплатува во областа на […] Повеќе »

Како до поголема сигурност ако сте љубител на моторни возила

На денешно време да сте сопственик на моторно возило е пред се потреба, а после луксуз. Времето е такво каде […] Повеќе »

Три полиси за вашиот угостителски објект

Без разлика дали станува збор за бар, ресторан, кафеана или дискотека , бизнисите со угостителство се константно изложени на ризици. Повеќе »

Важноста на личната врска при продажбата на осигурувањето

Личните врски, контакти, начинот на комуникација, отвореноста и ентузијазмот,  се значајни во сите сектори вклучувајќи го тука и осигурувањето. Пазарот […] Повеќе »

Патничко осигурување: Сигурен одмор без главоболки

Праксата на Македонецот за заминување на годишни одмори драстично се промени изминативе години. Наместо да заминува на одмор во месеците […] Повеќе »