август 2018 - Bits of insurance

Што кажува анализата за осигурителниот пазар во Македонија?

Агенцијата за супервизија во осигурувањето секоја година на јавноста... Повеќе »

Insurtech – спој на осигурување и технологија

Што е “insurtech”? Insuretech означува употреба на технолошки иновации... Повеќе »

Запознаени сте со осигурување на посеви и плодови?

Секој кој што е во земјоделската индустрија е најчесто... Повеќе »

Откриена група Италијанци кои кршеле коски за да добијат оштета

Од италијанската полиција ни доаѓа информацијата дека разоткрила две... Повеќе »

Важни информации за сите кои патуваат

Иако сезоната на годиши одмори е при крај, никогаш... Повеќе »

Што е данок на промет?

Данок на промет е данок со којшто ce оданочуваат... Повеќе »

Како до поголема сигурност ако сте љубител на моторни возила

На денешно време да сте сопственик на моторно возило... Повеќе »

Три полиси за вашиот угостителски објект

Без разлика дали станува збор за бар, ресторан, кафеана... Повеќе »

Важноста на личната врска при продажбата на осигурувањето

Личните врски, контакти, начинот на комуникација, отвореноста и ентузијазмот, ... Повеќе »

Патничко осигурување: Сигурен одмор без главоболки

Праксата на Македонецот за заминување на годишни одмори драстично... Повеќе »