САВА осигурување вработува - Bits of insurance

САВА осигурување вработува

Сава осигурување а.д. Скопје отвора позиции за енергични, комуникативни лица кои се подготвени да научат нови вештини во професионална и мотивирачка средина за работа.

sava-mk-mk

Агенти во Секторот за продажба

Агент за продажба во Секторот за продажба во Дирекцијата на САВА осигурување а.д. Скопје, на ул. Загребска 28 А.

 • 2 (двајца) извршители

Опис:

Ова динамично работно место овозможува професионален и личен развој преку:

 • Комуникација со клиенти и поддршка на активностите на продажната мрежа;
 • Компјутерска обработка на податоците и подготовка на извештаи до одговорните;
 • Извршување на други работни задачи по налог на непосредниот претпоставен.

Квалификации:

 • Завршено средно образование;
 • Познавање на работа со компјутер;
 • Желба и способност за работење во тим;
 • Комуникативност и продажни вештини.

Услови за работа:

 • Неполно работно време од 4 часа дневно или вкупно 20 часа неделно, во периодот од 09:00 до 13:00 часот.
 • Кандидатите имаат можност за неограничена заработувачка, при што, без разлика на исполнување на таргетот, се исплатува основна нето плата од 6.082,00 денари.
 • Секој кандидат е должен да ја организира работата во согласност со тимот, како и таргетите кои му се зададени во текот на работното време.
 • Можност за работа и професионален развој во реномирана компанија.
 • За избраните кандидати е обезбедена соодветна обука.

Документација:

Заинтересираните да достават кратка биографија и мотивациско писмо до Секторот за општи и правни работи во Сава осигурување а.д. Скопје на ул. Загребска 28 А, по пошта или на е-маил адреса: [email protected]. Пријавата треба да има назнака „Оглас за агент во Секторот за продажба“.

Рокот за пријавување е заклучно со 15.12.2018 година, а по неговото завршување ќе биде извршен избор во законскиот рок, во зависност од бројот на пријавени кандидати.