Дали е возможно банкарство кое работи на гласовни способности? - Bits of insurance

Дали е возможно банкарство кое работи на гласовни способности?

Говорно активираното банкарство допрва треба да влезе на голема врата, но да го отфрлиме како неважно може да биде прерано.voice

Студијата Fiserv најдобро објаснува како корисниците гледаат на ваквото банкарство. Запрашани да ја оценат важноста на гласовно активираното банкарство на скала од еден до десет, само 15% од испитаниците и дадоа оваа технологија осум или повеќе поени. Можеби повеќе кажувајќи, 44% на ваквото банкарство му не повеќе од две поени. Резервирањата за користење на банкарство на гласовни способности се движеа од “Не гледам потреба” до “Сакам да разговарам со човекот”. Исто така, имаше загриженост за безбедноста и сомневања веројатно групирани под “само затоа што”.

Но, во смисла на зголемена активност, банкарските услуги активирани со глас се всушност спроведени од луѓе кои се наречени банкарски ентузијасти. Студијата Fiserv покажа дека потрошувачите кои веќе извршуваат банкарски функции со глас значително ја зголемиле зачестеноста на трансакциите. Во 2017 година, корисниците на гласовно банкарство проценуваа дека извршуваат просек од 7,7 функции со користење на уред за активирање на глас во претходните 30 дена. Таа бројка се зголеми на 11,2 во анкетата од 2018 година.

Посебно, Millennials (возраст 18-37) , ќе ги вреднуваат придобивките од брзината, практичноста на рацете, употребата на тастатурата со поедноставно користење и поедноставувањето на задачите. Говорно активираното банкарство може да се претвори како “sleeper” – услуга која добива малку внимание сега, што може да скокне одеднаш во првите редови во недалечена иднина.

Извор: bankarstvo.mk