Сајбер осигурување. Ќе дојдеме ли и ние на ред? - Bits of insurance

Сајбер осигурување. Ќе дојдеме ли и ние на ред?

Изнаоѓањето на вистинското покритие за осигурување од сајбер може да биде тешко патување за навигација, бидејќи многу бизниси, агенти и брокери сеуште не се сигурни како правилно да ги разоткријат двосмисленостите и комплексноста поврзани со “сајбер”.cyber

Cyber ​​осигурување добива се повеќе и повеќе влечење како осигурително покритие кое е неопходно за да се постигне беспрекорно деловно работење. Тoа еволуираше и продолжува да го прави тоа, за да создаде покриеност коja одговара на постојано менување на заканата. Ова осигурување е еден од најбрзо растечките сектори на осигурителната индустрија. Пред помалку од една деценија, имаше многу збунетост околу тоа што точно беше сајбер-осигурувањето и корисноста на покриеноста. Сега, настаните со пренасочување и масовните прекршувања на податоците станаа пораспространети на глобално ниво. Толку многу за да се спроведат построги закони за заштита на приватноста низ целиот свет кои наметнуваат остри казни за компании што не се согласуваат. Имајќи го ова на ум, сајбер-осигурувањето добива се повеќе и повеќе привлечност како осигурително покритие кое е неопходно за да се постигне беспрекорно деловно работење. Таа еволуираше и продолжува да го прави тоа, за да создаде покриеност кое одговара на постојано менување на заканата.

Вистинската цена на заканата

Можеби има некои големи бизниси со значителни ИТ инфраструктури кои можеби мислат дека не бараат покривање – можеби да ги задржат осигурениците на долг оружје од страв од зголемени премии или одбивање на покриеност. Но, закани се реални, а штетата за која компанијата е изложена за мрежна безбедност може да биде астрономска.  Осигурениците реагираат на изложеноста на штета на репутацијата преку обезбедување покриеност. Повеќето сајбер-полиси обезбедуваат првобитни трошоци за покривање на ПР фирми за да управуваат со репутациска штета. Сепак, оваа покриеност е наменета за ублажување на штетите од репутацијата и не ги зема предвид изгубените приходи што може да страдаат од бизнис како резултат на објавениот инцидент.

За жал, во Македонија сме сеуште далеку од Сајбер осигурување, бидејќи сеуште не го нуди никоја компанија на пазарот. Но со сигурност можеме да кажеме дека следејќи ги светските трендови со осигурувањето, за скоро време ќе бидеме сведоци и на ваков тип на осигурување. Кој прв ќе потегне? Осигурителните компании или компаниите кои омаат потреба од оваа форма на осигурување, останува да видиме.

Гане Ангелов

Сподели ја оваа објава

Коментари

%d bloggers like this: