Нови поволности со Интернет банка и со мБанка за физички лица на Комерцијална банка - Bits of insurance

Нови поволности со Интернет банка и со мБанка за физички лица на Комерцијална банка

Комерцијална банка АД Скопје на своите корисници на Интернет банка им овозможи нова опција, а тоа е самостојно ресетирање на заборавена лозинка за најава на сопствениот интернет-профил.

 

Дополнително, на корисниците на мобилната апликација мБанка им овозможи нова услуга за пренос на средства од сопствена денарска/девизна штедна книшка по видување кон сопствена денарска трансакциска тековна сметка, односно сопствена девизна сметка.