Инфо-сесија на УСАИД за новиот Закон за јавни набавки - Bits of insurance

Инфо-сесија на УСАИД за новиот Закон за јавни набавки

Проектот на УСАИД „Партнерство за подобра бизнис регулатива“ денеска во Стопанска комора на Македонија ќе биде домаќин на инфо-сесија на тема: „Можности за доуредување на новиот Закон за јавни набавки и прашања од интерес на компаниите“.usaid

На настанот ќе присуствуваат домашни експерти кои ќе ги презентираат новините на новиот Закон за јавни набавки и тоа за напуштањето на концептот најниска цена и електронска аукција, објавувањето на плановите за јавни набавки, како и можноста за директни плаќања на подизведувачите, како и дали истите ќе бидат доволни за надминување на досегашните проблеми во однос на јавните набавки.

Примената на новиот Закон за јавни набавки ќе започне да се применува од 1 април 2019 година.