Немаме 8 евра за пломба, ама 800 евра за телефон има! - Bits of insurance

Немаме 8 евра за пломба, ама 800 евра за телефон има!

Граѓаните бегаат од осигурување како ѓавол од крстот, а поединци отворено велат дека не им е грижа што ќе се случи со нивното семејство по нивната смрт. Иако бројот на граѓани со осигурување на живот се зголемил во однос на минатите години, се уште има оние кои на полиси реагираат на изјави во стил “Јас ќе донесам смрт на мојот врат”.maler

Суеверие!

Ова е потврдено од страна на Ненад Сречковиќ од веб-сајтот на осигурување на живот и додава дека се уште има граѓани кои за суеверни причини тие не сакаат полиси, но тоа е многу помалку отколку порано. Суеверието е  особина на помалку образовано население. Сепак, тоа придонесува за работа на агентите, кои се обидуваат да им укажат на клиентите дека првично е заштитата на клиентот и неговото семејство, дополнително и штедната компонента, но секогаш кога наидуваат на вакви клиенти доживуваат разочарување.

Поставување на приоритети

Често продавачите знаат да прокоментираат дека не знаеме да дадеме приоритет на реалните потреби. И до некаде се во право. Глупаво звучат муабетите од типот дека ако се откажеме од едно кафе на ден или од пушење, би можеле да заштедиме за својата иднина, но сепак тоа е навистина така. Ниската премија за осигурување во комбинација со повеќето начини на уплата, го потврдуваат овој факт.

Недоволна финансиска едукација

Нашето општество се плаши од непознато, но постојат два вида личност: оние кои се одговорни и неодговорни. Одговорните луѓе ја препознаваат причината зошто им треба осигурување за живот и наоѓаат начин да ги одвојат парите. Неодговорните ги бараат и се залажуваат само со изговорите, за кои и тоа како сме креативни!

За крај, мораме конечно да почнеме да ги приоритизираме нашите потреби!

Гане Ангелов