Анализа на влијанието на Брегзит - Bits of insurance

Анализа на влијанието на Брегзит

Нова финансиска анализа покажа дека 275 фирми ги преместуваат или веќе ги преместиле своите бизниси, персоналот и имотот од Велика Британија во ЕУ поради Брегзит. Извештајот покажува дека Даблин, Луксембург и Париз биле најчестиот избор, додека Франкфурт бил префериран од банки или инвестициски банки.

Фирмите беа решени да ја пренесат својата активност од Обединетото Кралство во други европски земји, бидејќи ефектите од Брегзит се сè уште во голема мера непознати и тешко предвидливи. Позицијата на Лондон како доминантен финансиски центар во Европа ќе биде погодена од миграцијата на компаниите. Меѓутоа, еден позитивен исход за остатокот од Европа ќе биде растурањето на многу моќниот еднински финансиски центар, претставен од Лондон, во “мултиполарен” регион со неколку силни финансиски центри.

“Нашите конзервативни проценки покажуваат дека банките и инвестициските банки преместуваат околу 800 милијарди долари во ресурси, менаџерите на ресурси досега пренесоа повеќе од 65 милијарди во фондовите, а осигурителните компании досега преместиле 35 милијарди фунти во средства”, напишал New Financial во извештајот.

“800 милијарди фунти и средства на банката се скоро 10 отсто од банкарскиот систем во Обединетото Кралство. Конечниот резултат веројатно ќе биде многу поголем, со што ќе се намали даночната основа на Обединетото Кралство и влијанието на супервизијата”, додаде New Financial.

Студијата покажува дека Даблин била омилена локација избрана од мигрирачки компании, со околу 100 преместувања. Потоа следуваше Луксембург (60 места), Париз (41), Франкфурт (40) и Амстердам (32). Банките го преферираа Франкфурт како нивно ново “гнездо”, од кои 90% се преселиле во банкарскиот центар на ЕУ и домот на Европската централна банка.

Тамара Илиева