Топ 3 најголеми осигурители учествуваа со повеќе од 60% од вкупниот пазар во Србија - Bits of insurance

Топ 3 најголеми осигурители учествуваа со повеќе од 60% од вкупниот пазар во Србија

Српскиот осигурителен пазар ја заврши 2018 година со GWP во вредност од 845 милиони евра, што претставува зголемување од 7,6% што е резултат главно од страната на неживотното осигурување, кое забележа зголемување од 8,5% на 644 милиони евра.

Линијата на MTPL, исто така, забележа раст од 5,2% на 284 милиони евра – продолжувајќи да го држи најголемото учество во портфолиото на пазарот, од над 33%.

Во однос на профитабилноста, нето добивката на српските осигурителни компании минатата година порасна за 36,7 отсто, достигнувајќи околу 77 милиони евра, изјави агенцијата за бизнис регистри на Србија, пишува SEE News.

Државното претпријатие Дунав, останува лидер на пазарот, со удел од речиси 28%, по што следуваат Generali (21,4%) и DDOR (12%).