Дали на секој возач му треба автомобилско осигурување или само на секој автомобил? - Bits of insurance

Дали на секој возач му треба автомобилско осигурување или само на секој автомобил?

Прво треба да го осигурате секое возило што го поседувате. Законот бара возилото да биде осигурано пред да може да го регистрирате, така што без полиса за осигурување вашиот автомобил не може да се регистрира. Единствените возила што се изземени се оние што се деактивирани или оние што не планирате да ги користите подолго време. Не можете да преземете полиса за осигурување за тој автомобил, но не можетениту да го возите. Доколку сакате повторно да го користите, ќе треба да добиете полиса за тој автомобил и да го регистрирате.

Второ, секој возач кој ја дели истата адреса со вас треба да биде вклучен или пријавен во полисата за осигурување на автомобилот. Ова го вклучува вашиот сопружник, деца, секој поширок член на семејството, пријател дури и вработен доколку живее со вас. Имајте на ум дека тие треба да бидат наведени во вашата полиса за осигурување, но тие не мора да поднесат посебно барање за осигурување на автомобилот.

Можете да одлучите да исклучите некое од вашите деца или член на семејството доколку сте сигурни дека лицето НИКОГАШ не го користи автомобилот. На пример, нема смисла да го вклучите брачниот партнер во полисата доколку тој не знае да вози. Од друга страна, потребно е да се вклучи тинејџерско дете во полисата за осигурување на автомобили, дури и ако не сакате да му дозволите да го вози автомобилот, бидејќи некој ден може ќе го земе автомобилот без прашање и може да заврши во сообраќајна несреќа. Ако тоа се случи и вашето дете не е именувано во полисата за осигурување на автомобили, тоа ќе резултира со компликации при добивање на тврдење.

Пријателите или членовите на семејството кои не живеат со вас не треба да бидат именувани во полисата за осигурување на вашето возило. Лицето што го возат вашето возило ќе бидат покриени со осигурувањето на вашето возило доколку лицето има добиено експлицитна согласност од вас да го вози вашиот автомобил. Ако лицето нема сопствено осигурување за автомобил, не би требало да биде проблем, штетата која е претрпена ќе биде покриена со вашата полиса. Ако штетата е над она што го покрива вашата  полиса тогаш дополнителните трошоци нема да бидат надоместени. Меѓутоа, ако лицето кое го вози вашиот автомобил има своја полиса за осигурување тогаш дури и ако вашата полиса не е соодветна, неговата полиса за осигурување ќе ги покрие преостанатите трошоци.

 

Тамара Илиева