Осигурителните компании ќе придонесат кон одржлива Европа - Bits of insurance

Осигурителните компании ќе придонесат кон одржлива Европа

Осигурителните компании можат да придонесат кон поодржлива Европа на повеќе начини: преку стратегии за управување, инвестирање и отуѓување и ко-инвестирање со владите во клучните програми за зелена инфраструктура, објасни претседателот Андреас Брандстетер извршен директор и претседател на Осигурителната група на Осигурување Европа, на 11-тата меѓународна конференција за осигурување што се одржува на 23-ти мај во Букурешт.

“Осигурување Европа проценува дека европските осигурителни компании се обврзале да инвестираат преку 50 милијарди евра во одржливи инвестиции помеѓу 2018 и 2020 година”, рече тој. “Преку заедничките напори на сите засегнати страни, вклучувајќи ги и индустријата, граѓанското општество и владите, можеме да ја направиме Европа одржлива за генерациите што доаѓаат”.

Брандстетер, исто така, ги повика креаторите на полиси да им помогнат на осигурителните компании да ја подобрат заштитата што ја нудат против сајбер-нападите, кои се зголемуваат и со фреквенцијата и со сериозноста. Една од главните пречки за развојот на сајбер осигурителниот пазар е недостатокот на податоци за сајбер-ризиците. Сепак, неодамнешните закони кои бараат од компаниите да ги пријават сајбер-инцидентите до надлежните органи (на пример, БДПР и Директивата на НИС) создадоа богатство од корисни податоци.

“Креаторите на полисата  би можеле да им помогнат на осигурителните компании подобро да го заштитат општеството, обезбедувајќи им пристап до анонимизирани информации за сајбер-нападите”, објасни тој.

Брандстетер исто така истакна дека затворањето на пензискиот штеден јаз е клучен приоритет. Ова е уште еден предизвик во кој осигурителните компании можат да играат клучна улога, но бара од креаторите на полисата на ЕУ да ја подобрат Солвентност II, така што капиталните барања ќе ги одразуваат вистинските ризици со кои се соочуваат осигурителните компании. Ова ќе им овозможи да понудат најдобри можни понуди на потрошувачите со долгорочни осигурителни заштеди и за возврат, би можеле да помогнат во справувањето со зголемениот јаз во пензиските штедења преку поттикнување на повеќе луѓе да штедат во приватни пензиски производи.

“Обезбедувањето на пензии е и ќе остане под надлежност на националните влади, меѓутоа, нивната регулатива за солвентност спаѓа во надлежност на созаконодавците на ЕУ, па охрабрувачки е да се види дека тие го препознаваат потенцијалот на личните пензии како начин за стимулирање на долгорочни заштеди “, изјави Андреас Брандстетер.

11-тата меѓународна конференција за осигурување, се одржа во Букурешт на 23-ти мај, беше организирана од страна на Осигурување Европа и е домаќин на УНСАР – Националната асоцијација на друштва за осигурување и реосигурување во Романија.

 

Тамара Илиева