Во Србија најмногу жалби за осигурување - Bits of insurance

Во Србија најмногу жалби за осигурување

Нашите соседи во првите три месеци од оваа година имаа највисоки жалби за осигурувањето на автомобили и осигурување од несреќи.

Тие се жалеа на однесувањето на финансиските институции поврзани со заеми, платежни сметки и картички, се наведува во извештајот на Народната банка на Србија.

Во овој период, Одделението за конзервирање на финансиски услуги на НБС примило 977 поднесоци, од кои 592 се жалби.

Од 469 жалби за услуги на клиентите, што е за 8,6 проценти помалку во однос на истиот период минатата година, 268 се однесуваат на друштва за осигурување, 200 до банки, и еден до платежната институција.

Најголем број од поплаките во врска со работењето на банките се должат на кредит – 74, проследени со сметки за плаќање со 67 жалби и 51 за платежни картички.

Според извештајот, 268 претставки од осигурителни компании, 250 се од областа на неживотното осигурување – главно врз основа на автомобилско осигурување и осигурување од несреќи. Од 200 поплаки за работата на банките, 21 беа основани, додека 106 други претставки остануваат во процесот на донесување одлуки, објави НБС.

 

Тамара Илиева