НИЛАЈ ОЗДЕН: Сајбер осигурување - клуч кон зајакнување на издржливоста - Bits of insurance

НИЛАЈ ОЗДЕН: Сајбер осигурување – клуч кон зајакнување на издржливоста

За време на 11-тата меѓународна конференција за осигурување, организирана од Осигурување Европа во Букурешт, Нилај Озден, управен директор, FINPRO лидер, зборуваше за улогата на сајбер-осигурувањето за зајакнување на издржливоста.

“Пазарот на сајбер осигурувањето продолжува да расте и да иновира за да ги задоволи потребите на купувачите. Првопартискиот ризик, особено деловното растројство, стана важен компјутерски проблем, а пазарот на сајбер осигурителни услуги реагира со афирмативно покривање и за директни и за континуирани бизнис загуби кои произлегуваат од сајбер-настани. Пазарот, кој има заокружен капацитет да достигне 2 милијарди американски долари и способност да се развива во согласност со промените на технологијата, е добро позициониран да ги задоволи потребите за покриеност на компаниите во целиот спектар на индустрии. Подготвени сме да соработуваме со индустријата, креаторите на полисите и нашите клиенти за ослободување на целосниот потенцијал на овој пазар “, објасни таа.

Според Нилај Озден, сајбер-осигурувањето може да го ублажи финансиското влијание на сајбер-нападите; тоа може да им помогне на компаниите и општеството да се вратат во економска или финансиска стабилност колку што е можно побрзо по нападот. Ефикасноста на сајбер-осигурувањето во заштитата на фирмата од катастрофални настани е незаменлива – не постои конкурентен сет за инвестиција во сајбер-безбедност која би отстранила толку многу финансиски ризик од фирмата, на толку ефикасен начин.

Многу осигурители нудат услуги за мониторинг и брза реакција на осигурениците, вклучувајќи стручни правни совети и форензички услуги за да се утврди што се случило и дали сајбер-нападот треба да се пријави на властите. Како такво, сајбер-осигурувањето, исто така, може да им помогне на компаниите да се усогласат со пријавување на сајбер-напад или загуба на податоци.

Исто така е важно да се зголеми свеста на клиентите за важноста на овој финансиски производ. “Клиентите се уште треба да се едуцираат за вредноста на сајбер-осигурувањето и ги поддржуваме иницијативите, вклучувајќи ги и регулаторите и супервизорите, за да ја подигнеме свеста”, објасни Нилај Озден.

“Многуте придобивки од сајбер-осигурувањето се очигледни за приватниот сектор и тие го купуваат производот, кој сега е подготвен и добро функционира. Во САД, речиси 40% од нашите клиенти сега имаат сајбер-осигурување , со годишна стапка на раст од 12%.”, објасни таа.

“Во Европа ставивме повеќе од 1.000 самостојни сајбер-полиси, сегмент кој секоја година расте со стапка од повеќе од 50%. Покрај тоа, во Европа има повеќе од 35 оператори од целиот свет кои потенцијално можат да обезбедат повеќе од 750 милиони евра во капацитет за покривање на сајбер-ризиците “, истакна Нилај Озден.

 

Тамара Илиева