Сајбер осигурителите заостануваат во заштита од новите закани - Bits of insurance

Сајбер осигурителите заостануваат во заштита од новите закани

Капгемини, водечка технолошка консултантска компанија и ЕФМА, непрофитен финансиски консултант, секоја година го објавуваат Светскиот извештај за осигурување. Неодамнешното издание ги истакнува трендовите од 2019 година кои ги претставуваат најголемите ризици и за осигурителните компании и за нивните клиенти, и смета дека сајбер осигурителните компании имаат тенденција да заостануваат и од заштитните мерки што ги бараат нивните клиенти, како и од развојот на заштита од новите закани.

Сајбер осигурување и развој на ризици

Извештајот се фокусира на петте водечки ризици за осигурителните компании и нивните клиенти:

  • Проблематични модели на животната средина
  • Промени во деловното опкружување
  • Технолошки достигнувања
  • Нови медицински и здравствени грижи
  • Развој на социјални и демографски трендови

И осигурителите и нивните клиенти изјавуваат дека не се чувствуваат целосно подготвени за овие ризици во развојот. Помалку од 25% од сите деловни корисници и 15% од поединечни осигуреници изјавиле дека имаат доволно покриеност за било кој од петте ризици наведени погоре. И помалку од 40% од давателите на услуги за живот и здравствено осигурување сметаат дека нивните нови производи се доволни за да се справат со најновите ризици кои влијаат врз осигурувањето.

Пазарот е подготвен за нови сајбер осигурување пакети кои покриваат ризици како што се губење на податоци, негирање на услуги и сајбер изнудување – 55% од клиентите велат дека се отворени за нов модел на осигурување, но само 26% ја имаат ажурирано нивната покриеност. 37% од клиентите, исто така, изјавија дека се отворени за споделување на повеќе лични податоци, ако тоа доведе до подобра покриеност од новите ризици, но само 27% од осигурителните компании во моментов имаат технолошка способност да го спроведат тоа.

Исто така, 83% од осигурениците имаат средно до високо ниво на изложеност на сајбер-напади, но само 5% имаат доволно покриеност за средни ризици и 3% доволно за високи ризици. Севкупно, само 18% од бизнисите се сеопфатно покриени за сајбер-ризиците со кои се соочуваат.

Како можат да се подобрат осигурителните компании

Постојат бројни технологии кои можат да им помогнат на сајбер осигурителните компании да го затворат овој значаен јаз во покриеноста.

На пример, машинското учење и вештачката интелигенција нудат неограничена можност за подобрување во однос на препознавањето на моделот и проценката на ризикот. И покрај тоа само 57% од осигурителните компании ги користат овие алатки, а само 29% имаат автоматизирани процеси за проценка на ризикот.

 

Тамара Илиева