Осигурителна улога што може да биде збришана од вештачката интелигенција - Bits of insurance

Осигурителна улога што може да биде збришана од вештачката интелигенција

Вештачката интелигенција (ВИ) ќе има големо влијание врз прилагодувачите, актуарите и агентите за осигурување, но нема да ги земе нивните работни места, сугерира експерт за ВИ. Но, работните места со понизок степен на квалификација може да бидат во опасност.

„Работните места во телефонските центри полека ќе исчезнат со чет-ботовите“, предвидува Ели Фати, ко-основач и извршен директор на MindBridge Analytics Inc. со седиште во Отава, што прави производи за финансиска анализа што користат ВИ.

Фати е неодамна објавена финалист во програмата за доделување награди за претприемач на годината EY во Канада. Ернст и Јанг го објавија списокот на финалистите во Онтарио на 10 јули; планира да ги објави победниците на гала овој октомври.

Во интервју за канадски портал, Фати зборуваше за тоа кои осигурителни сегменти се под закана од ВИ, а кои не.

„Една од примените на машинско учење е обработка на природен јазик. Некои брокери користат обработка на природен јазик за да направат чет-ботови, што можат да преземат прашања од потрошувачите на нивните веб-страници. Има многу успеси со чет-ботовите во сите индустрии, не само во осигурителната индустрија и ќе има многу поголем развој во текот на следните две или три години“.

Фати верува дека професионалците во осигурување, со високо ниво на вештини – прилагодувачи, актуари и брокери, на пример – „ќе станат помоќни“ како резултат на ВИ. Ова е затоа што тие ќе започнат да користат ВИ за да дадат подобар совет и услуга на клиентите.

„Прилагодувачите, актуарите и агентите најверојатно ќе користат ВИ за да донесат подобри одлуки“, изјави Фати

Севкупно, ВИ ќе влијае на осигурителната индустрија и на позитивен и на негативен начин, рече тој.

„Стартапите ќе нудат поприлагодливи производи и очигледно ќе одземат работни места“, рече Фати. Од друга страна, ВИ може да се користи за да се открјат измами.

AI is when computers can “mimic human cognition and activities,” such as  identifying patterns, Mark Breading, a partner with Boston-based Strategy Meets Action, wrote in a paper. Machine learning is a subset of artificial intelligence, where software performs certain functions without being explicitly programmed to do so, software vendor SAS Institute reports.

 

„ВИ е кога компјутерите можат да „имитираат човечко сознание и активности, како што се идентификување на шеми“,  Марк Бридинг, партнер на Strategy Meets Action со седиште во Бостон, напиша во еден труд. Машинското учење е подмножество на вештачка интелигенција, каде софтверот извршува одредени функции без да биде експлицитно програмиран да го стори тоа, пренесува продавачот на софтвер САС Институт.

Тамара Илиева