ДАЛИ ИМАТЕ ДОВОЛНО ПОЗНАВАЊЕ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ ПРИ ПОЖАР? - Bits of insurance

ДАЛИ ИМАТЕ ДОВОЛНО ПОЗНАВАЊЕ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ ПРИ ПОЖАР?

Пожарите можат да бидат огромна опасност за вас и вашата околина особено доколку немате доволно познавање за дејствување при ваква ситуација. Дали сметате дека имате доволно познавање за дејствување при пожар? 

Проверете го вашето знаење преку овој краток едукативен квиз од Триглав.