Услови на користење - Bits of insurance

Услови на користење

Прифаќање на условите за користење на Bitsofinsurance.com

Со пристапот на интернет страницата https://bitsofinsurance.com/ ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата https://bitsofinsurance.com/. Ние го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови. Секоја промена или дополнување на Условите за користење се применува од денот на објавувањето.

Заштита на авторските права

Ние ја заштитуваме приватноста на корисниците согласно важечката законска регулатива и сопствените можности. Не е дозволено преземање на содржини или делови од нив без претходна согласност од редакцијата на Bits of Insurance или доколку се преземе содржина објавена на порталот, превземачите се должни директно и на видно место да го означат порталот https://bitsofinsurance.com/ како извор од каде што е преземена содржината. Секое неовластено користење на истите, и непридржување кон правилата на користење подлежи на тужба и ќе биде испорачана фактура на 10 000 денари до порталот кој ја презел веста.

Овие услови не важат за Банкометар на кој му е забрането превземање на содржините поради непочитување на условите. Секое превземање со или без линкување ќе биде соодветно наплатено.